HORTENSFESTIVALEN


Hortensfestivalen 2. juli 1978